Persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen nooit meer informatie van u dan nodig is voor het beoogde doel. Om u de mogelijkheid te bieden bij ons te winkelen en/of onze portal te gebruiken, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam en adres. U moet ook informatie verstrekken aan Klarna bij het kiezen van betalingsopties die we aanbieden in samenwerking met Klarna.


Bij het gebruik van onze diensten verzamelen we de volgende persoonlijke informatie:

Algemene informatie en betaalgegevens
Voornaam en achternaam, persoonsidentificatienummer, bezorg- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer.

Consumentenfeedback
Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt over uw aankoop, het product dat u hebt gekocht, en/of uw winkelervaring.

Betalingsinformatie
Betalings- of creditcardgegevens of andere vormen van betaling. We hebben geen toegang tot uw bank- of creditcardgegevens, omdat deze worden verwerkt door aangesloten bankaanbieders. We behandelen alle betalingsinformatie en financiële gegevens in overeenstemming met geldende wetten en normen.

Klantenservice
Om u te helpen bij uw vragen en problemen, verzamelen we de contactgegevens en informatie die we nodig hebben om uw probleem op te lossen, zoals naam, e-mail, telefoonnummer, bestelstatus, algemene vragen.

Communicatie, Wedstrijden en Campagnes
Met uw toestemming gebruiken we uw e-mailadres om u relevante informatie, wedstrijden, campagnes en aanbiedingen te sturen. Dit gebeurt alleen nadat u er actief voor heeft gekozen om u te abonneren. Als u e-mails van ons ontvangt ondanks dat u ze niet heeft aangevraagd, laat het ons dan onmiddellijk weten en schrijf u uit voor toekomstige e-mailcommunicatie via de link onderaan de e-mail.

SMS-berichten
Het mobiele telefoonnummer dat u tijdens het afrekenen verstrekt, kan worden gebruikt voor SMS-meldingen met betrekking tot bezorging of andere communicatie met betrekking tot uw bestelling.

E-mailcommunicatie
Het e-mailadres dat u tijdens uw aankoop opgeeft, wordt gebruikt voor communicatie met betrekking tot uw bestelling. U kunt er ook voor kiezen om u te abonneren op onze nieuwsbrief om communicatie, wedstrijden en campagnes zoals hierboven vermeld, te ontvangen.

U heeft het recht om:

• Te weten welke persoonlijke gegevens we opslaan, waarom, en hoe ze worden opgeslagen.

• Uw gegevens te corrigeren.

• Uw gegevens te laten verwijderen.

• Verwerking te beperken.

• Bezwaar te maken tegen verwerking.

• Gegevensoverdraagbaarheid.

• Toegang te krijgen tot een overzicht van uw gegevens.

Let op: Bovenstaande rechten zijn onderhevig aan geen tegenstrijdige wettelijke verplichtingen.

Gegevens kunnen worden verzameld op de volgende gronden:

Uw toestemming, om een contract na te komen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om vitale belangen te beschermen, om een taak uit te voeren in het algemeen belang, legitieme belangen.

Wijzigingen en Klachten

Om een van uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via het contactformulier. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de geldende voorschriften, meld het ons dan. U heeft ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen over onze omgang met persoonlijke gegevens.
Inloggen
Choose country
Continue to equinest.nl